″Начертаније″. Спољна политика уставобранитеља.

У овом раздобљу се ствара и спољнополитичка концепција младе српске државе, која је у земљи стварала повољније услове за развој капиталистичких односа. Та је концепција изражена у Начертанију″ (Нацрту) Илије Гарашанина (1844). Начертанијеје био први шири политички програм, у коме су дати предлози како треба водити спољну и националну политику Србије. У њему је испољена тежња за ослобађањем и других делова јужнословенских народа од туђинске власти. Србија би у тој акцији била језгро из кога би се развио покрет за национално ослобођење и уједињење. Она је почела пропагирати и ослободилачке идеје и стварати тајне организације које су радиле на припреми народа за ослободилачке борбе против турске власти.

Наговештавајући овакву спољну политику, Србија је морала изменити свој став према силама непосредно заинтересованим за Балкан, нарочито према Русији. У овом периоду она напушта искључиву оријентацију према Русији. Односи са Аустријом су добри, због потребе одржавања трговачких веза. Српска влада покушава за своје планове да заинтересује развијене земље, Енглеску и Француску, али без већих резултата.

ПОВРАТАК НА ГЛАВНУ СТРАНУ