SUNCE

Sunce je obicna G2 zvijezda, jedna od 100 biliona zvijezda u nasoj galaksiji.

precnik:        1,390,000 km
masa:            1.989e30 kg
temperatura:  5800 K(povrsina)

                   15,600,000 K (jezgro)

                 Sunce je najveci objekat u suncevom sistemu.sadrzi oko 99,8% mase suncevog sistema (Jupiter cini vecinu ostalog). Sunce je personificirano u vecini mitologija: Grci su ga zvali Helios, a Rimljani Sol. Sunce se sastoji od 75% vodonika i 25% helijuma; ostalo cine metali (oko 0,1%). Ovo se mijenja tokom vremena dok se vodonik pretvara u helijum.

Spoljasnji slojevi Sunca ispoljavaju razlicite rotacije; na ekvatoru povrsina rotira svakih 25.4 dana; a na polovima za oko 36 dana. Ovo cudno ponasanje treba zahvaliti cinjenici da Sunce nije cvrsto tijelo kao Zemlja. Slicne pojave se mogu vidjeti i na tzv. gasnim planetama.

Uslovi na povrsini Sunca su ekstremni.Temperatura je oko15,6 miliona Kelvina, a pritisak je oko 250 biliona atmosfera. U centru gustina Sunca je oko 150 puta veca od vode.

Energija koju Sunce otpusta proizvodi se nuklearnom fusijom. Svake sekunde oko 700 miliona tona hidrogena se pretvara u 695 milina tona helijuma i 5 milina tona energije u vidu gama-zraka se oslobodi.Kako ta energija putuje ka povrsini stalno se apsorbira i re-emituje na nizim i nizim temperaturama tako da, kada dodje do povrsine predstavlja vidljivu svjetlost.

Povrsina Sunca se naziva fotosfera i ima temperaturu oko 5800 K.Sunceve pjege su "hladni" regioni gdje je temperatura oko 3800K. Sunceve pjege mogu bitijako velike(oko 50,000 km u precniku).

Iznat fotosfere lezi mali omotac nazvan kromosfera.

Veoma rijedak omotac lezi iznad kromosfere i naziva se korona i prostire se kilometrima u svemiru, ali vidjiv je samo tokom eklipse.temperatura je oko 1 milion K.

Kao dodatak vrucini i svjetlu na Suncu se srecu i tzv. suncevi vjetrovi.koji se krecu brzinom od oko 450 km/s.

Sunce je staro oko 4.5 biliona godina i otkako je nastalo istrosilo je oko pola hodrogena u svojoj jezgri.Mirno ce nastaviti da se trosi jos oko 5 biliona godina i na kraju ce ostati bez goriva. doci ce do njegovog nestanka sto povlaci i nestanak zivota na zemlji.