Istorijski znacaj

Raspucin je za veoma brzo vrijeme dobio caricino povjerenje i više mu ništa i nije trebalo. On svoj polozaj nije iskoristio da bi se materijalno obogatio,  ali njegovo ponašanje i uticaj koji je imao na caricu nastojali su da iskoriste drugi koliko su god mogli. Njegovim posredovanjem sastav vlade i ruska politika mijenjali su se prema potrebama izdajnika i prepredenjaka,  od cega je imao malu dobit. Citav imetak u trenutku njegove smrti nije iznosio više od 150. 000 rubalja. 

Lazljive ispovjesti koje je povjeravao drugovima koji su ucestvovali u njegovim razvratnim pijankama. ,  širile su se u ruskim visokim krugovima,  koje je i prije toga imalo negativna predubjedenja o carici,  uznosile su ga,  s jedne strane na najviši stepen moci,  dok su s druge strane iz korjena cupale svako poštovanje prema monarhiji. Smatrali su ga mocnim. 

U pitanju spoljne politike Raspucinovo gledište se nikad nije slagalo ni sa seljackom psihologijom,  ni sa caricinim zamislima. Pošto je bio potpuno neuk u medunarodnim poslovima,  treba shvatiti dasu pravi tvorci njegovih zamisli bili oni koji su ga okruzivali. Za razliku od svoje zene,  car nije bio uopšte povjerljiv prema Raspucinu. Nikolaj II je bolje nego carica Aleksandra shvatao izvještacenost Raspucinovog prosudivanja. On nije dozvolio bilo kakav uticaj od strane "svetog starca",  ali,  spletom okolnosi,  u narodu je stvorena ideja o carevoj potpuno labilnoj licnosti i njenoj nemogucnosti da vlada,  tako da je i njegovoj politici pripisivan Raspucinov uticaj. 

Njegov uticaj se kretao u smjeru pogibeljnom po zemlju,  jer su,  zbog njegove nesposobnosti da se usljed neukosti razbere u politickim pitanjima,  svi njgovi koraci bili navodeni bilo od njegove okoline,  bilo od carice-u jednom slucaju od agenata Njemecke ili revolucije,  a u drugom-od nesrecne fatalistkinje. Bio je covjek na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme,  a istorija je ga je tad zabiljezila. 

Home