VOJVODINA

U Srbiji, severno od Save i Dunava siri se prostrana ravnica Vojvodine.Preseca je 45. paralela severne geografske sirine. Sa severa se granici sa Madjarskom, sa istoka sa Rumunijom, a na zapadu je Hrvatska.

Vojvodina zahvata povrsinu 21 506 km2 ili 24,9% teritorije Srbije. Na tom prostoru živi 2 056 000 stanovnika.

Deli se na tri veće geografske celine:Srem između Dunava i Save i granice prema Hrvatskoj, Banat između Dunava, Tise i granice prema Rumuniji, i Bačku između Dunava, Tise i granice prema Mađarskoj.