POLOZAJ I UPOTREBA LIJEVE RUKE

Prstima lijeve ruke pritiskujemo zice na poljimaizmedju precke i na taj nacin dobijamo vise tonove.Ovu ulogu prsti lijeve ruke mogu uspjesno obavljati,pogotovo ako istovremeno proizvode vise tonova sa razlicitih zica,jedino ako im polozaj cele ruke to omogucava.Polozaj ruke treba da omogucava elasticnost  i brzinu prstiju i da sprijeci kocenje misica.Prije svega treba imati na umu, da se lijeva ruka na gitari ne drzi u polozaju kao na violini ili tamburi.

Da bi se lijeva ruka postavila u ptavilan polozaj treba postupiti na sljedeci nacin:

ruku najprije potpuno opustiti niz tijelo sa ispruzenom sakom,a dlan okrenut naprijed.Prste ispruziti i priljubiti jedan uz drugi.Zadrzavajuci ispruzenu saku i prste, ruku u laktu polako savijati,pomjerajuci naprijed,da se dlan polako okrene prema prednjoj strani vrata gitare.Pri takvom kretanju ruke lakat ne treba udaljavati od tijela,iako se on malo krece pored tijela naprijed.

 

Zadrzavajuci ovakav polozaj sake i ruke, palac treba postaviti na zadnjuv stranu vrata i to na njegovu donju polovinu,a prste na njegovu prednju stranu.Prste treba lako savijati sve dok vrhovi jagodica ne dodirnu zice.

 

Prsti lijeve ruke se obiljezavaju arapskim brojevima:

  1. KAZIPRST

  2. SREDNJI PRST

  3. DOMALI PRST

  4. MALI PRST