SIMPTOMATOLOGIJA RAKA DOJKE

Broj žena koje se obracaju ljekaru zbog promjena u dojkama nije mali.Prema statistickim podatcima,oko 25% osoba ženskog pola dolazi na pregled kod ljekara razlicitih specijalnosti upravo zbog palpabilne promjene ili drugih znakova i simtoma oboljenja dojki.Anamnesticki podaci kod bolesnica,u pocetku bolesti, ne ukazuju na njenu prirodu.Tek je uznapredovali stadij bolesti pracen znacima koji upucuju na prisutnost tumora u dojci.

Preko 90% bolesnica same su otkrile novotvorinu u dojci i zbog toga se javile na pregled.Najcešce je to pojedinacna,bezbolna,tvrda,nejasno ogranicena tvorba-otvrdak (tumor),u odnosu na okolinu

Bol (mastalgija,mastodynia) se obicno smatra rijetkim simptomom malignih promjena .Posljedica je oboljenja dojke ili ekstramamarnih uzroka.Bolna osjetljivost može da bude unilateralna ili bilateralna, lokalizovana ili generalizovana,sa ili bez propagacije.Obicno ima karakter tištanja,a rijede oštrog fizickog bola.

Sekrecija iz dojki može da bude mlijecna,serozna,gnojna,sukrvicava ili krvava.Kod karcinoma dojke sekret je obicno sukrvicav ili krvav,ali može da bude i serozan.Sekrecija iz dojki,spontana ili na eksprimaciju,postoji kod 10% -12% bolesnica sa karcinomom dojke.Najcešci uzrok spontane sangvinolentna sekrecije iz dojki kod žena je intraduktalni papilom,dok je kod muškaraca po pravilu rijec o malignom tumoru.Neophodna su klinicka,radiološka ,citološka istraživanja i odgovarajuca hiruška intervencija uz patohistološku analizu ex tempore.

Eritem (crvenilo) kože dojke kao znak mastitis carcinomatosa je difuzan,zahvata više od 30% površine dojke u vidu crvene,tople kože,sa erizipeloidno izdignutim ivicama.Eritem se vida i kod benignih zapaljenskih procesa u dojci.

Edem kože je posljedica limfne staze nastale opstrukcijom potkožnih limfnih sudova tumorskim embolusima.Ekstremni oblik edema kože daje sliku “pomorandžine kore”(peau d”orange),koji je difuzan,najviše izražen u donjim kvadrantima zbog sile zemljine teže.

Retrakcija mamile se srece kao prvi klinicki znak malignog procesa kod površinskih,centralno položenih tumora dojke.Do uvlacenja bradavice dolazi cesto u kasnijoj fazi bolesti,kada tumor,ma u kom dijelu dojke nastao,zahvati njen najveci dio.

Retrakcija kože dojke se srece u poodmakloj fazi bolesti.

Ulceracija na koži je kasni znak malignog procesa.

Progresivno unilateralno smanjenje dojke se vida kod nekih formi karcinoma.

<<nazad     napred>>