TERAPIJA OBOLJENJA DOJKE

Prije pocetka lijecenja raka dojke bolest treba dijagnosticirati,potvrditi njezin obim i proširenost,prirodu i prognosticke faktore.Samo na osnovu toga moguce je odluciti o ispravnom nacinu lijecenja. Postoji pet uslova koji moraju biti poštovani pri provodenju lijecenja:

- TNM klasifikacija

- odredivanje stadija bolesti (zbog razlike u lijecenju)

- timski rad

- histološka verifikacija

- odredivanje receptora

 

Zavisno od toga pristupa se lijecenju raka

1.Hirurškim putem

2.Radioterapijom  

3.Hemoterapijom

4.Hormonskom terapijom(Kl .onkologija str.590)

Danas postoje razradene metode kombinovanog lijecenja za pojedine stadijume bolesti koje prema klinickom iskustvu daju najbolje rezultate lijecenja.

U ranim stadijumima bolesti ,kada se radi o T1 i T2 tumorima i bez ili sa operabilnim metastazama u aksilarnim cvorovima ,hirurgija je primarna metoda.

Kod T3 tumora, kada su manjeg precnika od 7 cm i nisu kompletno fiksirani sa pektoralnim mišicem,sprovodi se preoperativno zracenje,a zatim se u roku od 4-6 nedjelja izvrši mastektomija.Medutim ako se radi o vecim T3 tumorima,onda je osnovna metoda lijecenja radioterapija.To isto vrijedi,bez obzira na stadij primarnog tumora T ako su aksilarni limfni cvorovi srasli medusobno i fiksirani sa susjednim strukturama , ili su uvecani supraklavikularni i infraklavikularni cvorovi ili postoji edem rukeRadioterapija ,cesto u kombinaciji sa hemoterapijom,koristi se za lijecenje inoperabilnih tumora u stadijumu T4 ,sa ili bez lokalnih i/ili udaljenih metastaza.(Merkaš Z. Radiologija 7)

  HIRURŠKO LIJECENJE Hirurški dio lijecenja je bio i ostao kljuc i osnovni izbor u odabiru lijecenja raka dojke sve do danas.Razlikujemo nekoliko hirurških zahvata u odnosu na stadij i rasprostranjenost bolesti i to: -Radikalna klasicna mastektomija po Halstedu, koja obuhvata potpuno uklanjanje dojke,potpunu disekciju aksilarnih limfnih cvorova u sve tri etaže i resekciju oba pektoralna mišica -Modifikovana radikalna mastektomija sa ocuvanjem oba pektoralna mišica po Maddenu -Poštedni hirurški zahvati na dojci- segmentektomije,kvadrantektomije,lumpektomije obavezno sa popratnom iradijacijom.   RADIOTERAPIJA

Doprinjela je smanjenju radikalnosti hirurškog zahvata.Djeluje direktno na malignu celiju i sprijecava njeno širenje limfnim žilama od primarnelokalizacije prema regionalnim limfnim cvorovima te smanjuje lokalni recidiv.Razlikujemo:

-zracenje nakon poštednog hirurškog zahvata, -zracenje regionalnih limfnih cvorova,

-zracenje nakon radikalnog hirurškog zahvata-mastektomije,

-zracenje kod metastatske bolesti.

  HEMOTERAPIJA Znatan napredak u lijecenju metastatskog raka dojke postignut je uvodenjem terapije citostaticima.Može biti monohemoterapija ili polihemoterapija,kao i adjuvantna ili neoadjuvantna (preoperativna). Daje se po ustaljenim protokolima.Zasada je opšte prihvacen protokol CMF kao standardni protokol.

  HORMONSKA TERAPIJA Hormonska se terapija može koristiti kao adjuvantna,ablativna terapija, te u lijecenju metastatske bolesti.  

<< nazad     napred>>