Kočioni sistem


Kočnice

   Vozila su opremljena sa dva tipa kočnica:

   Kočnice točka su dobošaste sa kočionim papučama od čeličnog lima sa oblogama od azbestnog materijala.

kocnica.jpg (188579 bytes)

    Hidrulične kočnice se aktiviraju preko nožne pedale. Pri pritisku na kočionu pedalu tečnost koja se nalazi u kočionim cilindrima stavlja se pod pritisak preko glavnog kočionog cilindra. Ovaj pritisak se ravnomjerno prenosi na kočione papuče pomoću klipova i potisnih čivija.

prednja kocnica           zadnja kocnica

 

   Ručna kočnica se pokreće pomoću poluge koja je smještena na tunelu poda vozila. Može upotrijebiti samo u slučaju opasnosti služi jedino i samo kao kočnica kada je vozilo zaustavljeno.

polugazakocnicu

     Povlačenjem poluge za ručnu kočnicu djeluje se na čelično uže i odgovarajuće potisne šipke, a samim tim i na kočione papuče koje vrše kočenje točka. Na oba kraja kočionog čeličnog užeta smješten je zatezač užeta koji je pričvršćen preko ugaonika na podužne nosače točkova. Podešavanje ručne kočnice mora da se izvede sa posebnom brižljivošću, jer nepravilno zatezanje kočione sajle može nepovoljno da utiče na hidrauličnu kočnicu.