Praktična zapažanja o ispravnosti kočnica


    Ko nema dobro izraženu tehničku prirodu, treba da se kod sve pažnje prema instalaciji kočenja ograniči na očnu kontrolu i ispitivanje kočnice za vrijeme vožnje. Radovi na hidrauličnoj kočnici pripadaju svakako radionici iz razloga saobraćajne sigurnosti. Međutim, slijedeća ispitivanja u cilju predohrane može da izvede svaki auto-vozač. Kočnice moraju da vuku ravnomjerno, stoga one moraju da budu dobro uhodane. Obloga kočnice i kočioni doboš moraju se navići jedno na drugo. Oni moraju da imaju što je moguće veću površinu nalijeganja. Ako kontakt kočionih doboša i obloga kočnica nije potpun, dolazi do slabijeg i neravnomjernog kočenja. Stoga se preporučuje da se s vremena na vrijeme izvrši oštro kočenje s pretpostavkom da ste sami na putu. Tada se zna kako se kola ponašaju na putu u slučaju pravog nužnog kočenja.

    Pedala kočnice smije da ima slobodan hod za širinu prsta, pre nego što nastupi dejstvo kočenja. Ako se ovaj "zazor pedale" upadljivo povećava mora se instalacija za kočenje regulisati usljed istrošenih obloga.

    Ručna kočnica

   Sada kočnica za blokiranje: zategnuta ručna kočnica ne smije da dozvoli da se kola na nagnutom putu pokrenu ni naprijed ni nazad. Ako to nije slučaj, mora se ručna kočnica regulisati. Nije potreba da se ručna kočnica na ravnom putu zateže svom silom. To samo isteže čelično uže usljed čega treba vršiti ranije regulisanje.

   Proba: Kočite jednom kola radi ispitivanja samo ručnom kočnicom. Ovo učinite sa velikom opreznošću, pošto zadnji dio kola može da zanese.