U sistem organa za varenje spada:

  1. srce
  2. jednjak
  3. mozak

 

 

 

 

 

 

 

U `elucu se hrana:

  1. `vace
  2. vari
  3. pretvara u kamen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U usnu duplju nije smje{ten:

i. zub

  1. jezik
  2. nokat