3. Manastir Krupa na Vrbasu je zaduzbina kralja:
          a) Milutina
          b) Dragutina
          c) Dusana