SRCE

Srce se nalazi u grudnom kosu i lezi izmedju lijevog i desnog plucnog krila. Ima kruskast oblik i obavijeno je vlaznom i glatkom vezivnom opnom koja se naziva srcana maramica. Srce je snazan i supalj organ. Ono snabdjeva krvlju pomocu koronarnog krvotoka. Uzduzna jaka pregrada potpuno dijeli srce na lijevu i desnu polovinu. Svaka od ovih polovina podjeljena je tanjim poprecnim zidom na dva dijela : gornje,manje supljine,predstavljaju lijevu i desnu pretkomoru, a donje, vecesupljine su lijeva i desna komora. Izmedju pretkomora i komora ,kao i izmedju komora i arterija, nalaze se otvori sa zaliscima. Zalisci imaju ulogu ventila i propustaju krv samo u jednom smijeru. Kad se pretkomore rasire,u njih se uliva krv iz krvnih sudova koji donose krv u srce. Ovi krvni sudovi koji nazivaju se vene. Iz pretkomora se krv uliva u komore ,a potom slijedi snazno skupljanje misica komora i krv se utiskuje u krvne sudove koji odvode krv iz srce. Ti krvni sudovi su arterije.