Nijagara, rijeka u Sjevernoj Americi, duga 65 kilometara, odvaja Kanadu i SAD, a spaja jezera Iri i Ontario. Presječena je Nijagarinim vodopadima (visina oko 50 metara) značajnim turističkim mjestom sa velikim hidroelektičnim postrojenjima. Sve ovo nije dovoljno da prikaže ljepotu ovog prirodnog fenomena, pa Vas pozivamo da istražite zanimljivosti koje Vam pružamo na našoj stranici.