KVIZ

1.Glavni grad Republike Irske je:

a)Kork

b)Dablin

c)Treli