arhangel mihailo 001.jpg (3785 bytes)
xii vek,nalazila se na ikonostasu crkve Bogorodice periveleptne u ohridu,danas se nalazi u galeriji ikona  ohrid .       napravljena od drveta,gipsa,itempere a sadrzi i metalni okov .postoji misljenje da je iz vremena lava munga jer se ovaj pominje kao ktitor crkve. misli se da su je radila dva vizantica.

 

 

 

 

klikni da vidis ikonu u punoj velicini .vidi