Zvanični naziv:Arapska Republika Egipat
Glavni grad:Kairo
Površina:1.000.000 km²
Stanovništvo:58.300.000 st.(Egipćani)
Jezik:arapski
Novac:egipatska funta
Religija:islam,hrišćanstvo
Režim:parlamentarna republika
Šef vlade i države:predsjednik republike, koga bira narod, na rpijedlog Skupštine sa mandatom od 6 godina koji se može obnoviti
Zakonodavno tijelo:Narodna skupština sastavljena od 454 delegata

 

Prirodne odlike i resursi

 Egipat se nalazi u suptropskom pojasu, obuhvata istočni dio Sahare, sa nizijama zapadno od Nila i planinskim uzvišenjima na istoku, u primorju Crvenog mora.Ljeti vlada velika vrućina, koja raste kako se ide prema jugu, gdje praktično i nema padavina.One su rijetke već u delti, gdje iznose oko 50 mm godišnje.Dolina Nila, korisne širine 3 - 15 km ima izuzetan značaj zbog racionalnog korišćenja poplava koje povećavaju plodnost zemljišta.Asuanska brana je regulisala navodnjavanje (obezbjeđujući istovremeno najveći dio električne energije), omogućila je dobijanje novih plodnih površina, povećala godišnji broj žetvi (ponekad i 4 godišnje).Egipat uvozi polovinu hrane koja mu je potrebna.
Gotovo polovina stanovništva još uvijek živi od poljoprivrede ali egzodus sa sela doprinosi bujanju gradova,u prvom redu Kaira i Aleksandrije,u kojima živi više od 50% stanovništva.Industrija je slabo razvijena, izuzev tekstilne, šećerne, metalurgije i naftne.
Trgovinska razmjena i problemi
Nafta je zauzela prvo mjesto na listi najznačajnijih izvoznih proizvoda.Veliki deficit u spoljnotrgovinskoj razmjeni ne može u potpunosti da se pokrije doznakama radnika na privremenom radu u inostranstvu, prihodom od Sueckog kanala i turizma, koji je veoma razvijen.On povećava teret spoljnog duga zemlje, koja ima nizak životni standard i u kojoj demografski rast i dalje predstavlja ključni problem.

Sa prosječnom gustinom naseljenosti od blizu 1200 stanovnika na km²,Egipat je najgušće naseljena zemlja na svijetu (ako se izuzmu neke veoma male države) .