Egipatska država je nastala u dolini rijeke Nila.Nil je velika i vodom bogata rijeka koja plavi svoju dolinu svake godine nanoseći velike količine plodnog mulja, što je omogućavalo razvoj zemljoradnje.Male seoske opštine nisu bile u stanju da organizuju složene radove, koji su bili uslov za stabilnu zemljoradnju, pa su se udruživale u veće zajednice.Te zajednice se nazivaju nome, ali su i one sa teškom mukom izgrađivale i održavale irigacioni sistem.Zato su se postepeno ujedinjavale, i tako su nastale dvije veće države: DONJI EGIPAT(u delti Nila) i GORNJI EGIPAT (u srednjem toku Nila).Oko 3200. god.p.n.e. došlo je do ujedinjenja Egipta.formirana je jedna država, a nazivala se STARO CARSTVO.Ono je trajalo oko 800 god.Pred kraj Starog carstva došlo je do unutrašnjih borbi i njegovog raspada.

Prestonica Starog carstva bio je Memfis.U tom periodu vladaju kraljevi četvrte dinastije (Keops, Kefren i Mikerin) grade piramide u Gizi.Pod faraonima sinovima boga sunca Ra Egipat doživljava procvat koji podstiče razvoj umjetnosti.

 Druga egipatska država nazivala se Srednje carstvo (od 2400 do 1580. god.p.n.e.)Ovu državu oslabljenu pobunama robova i seljaka, pokorili su oko 1700.god.Hiksi.Poslije 120god.Egipćani su protjetrali Hikse.U Srednjem carstvu vlada XI i XII dinastija, koja je favorizovala kult boga Amona. Tad je stvoreno novo carstvo (1580.god.p.n.e., koje je trajalo do 671.god.p.n.e., kad su ga pokorili Asirci.Poslije 20 god. asirske vladavine, Egipat se osamostalio kao Saisko carstvo.Egiptom je vladala XVIII dinastija koja zamjenjuje kult boga Amona kultom Atona.
Ovu egipatsku državu 525. god. p.n.e. pokorili su Persijanci, a 332. god. p.n.e. Aleksandar Makedonski.Rimskim osvajanjem Egipta 30. god. p.n.e. završena je višemilenijumska istorija staroegipatske države.
Državno i društveno uređenje

Na čelu egipatske države bio je vladar koga su nazivali faraon (što znači "veliki dom", kasnije se smatralo da je faraon sin boga sunca).Faraonska vlast je bila neograničena, doživotna i nasljedna.Živio je u raskoši a mogao je uvijek lišiti imovine i života svakog svog podanika.Ovakva vlast dovedena do vrhunca naziva se despotija.Faraon se smatrao vrhpvnim vlasnikom zemlje, bio je poglavar države, vrhovni vojni zapovjednik i sudija.Sahranjivani su u veličanstvenim grobnicama, piramidama.

U upravljanju državom oslanjali su se na plaćeničku vojsku i činovnike iz redova robovlasničke aristokratije i sveštenstva.Aristokratija i sveštenstvo su raspolagali velikim posjedima koje su obrađivali robovi i siromašni seljaci.