U najstarije doba, Egipćani su bili lovci i primitivni stočari, a njihova religija se sastojala u obožavanju divljih životinja.Kasnije, kad se kod njih razvilo stočarstvo, počeli su da obožavaju domaće životinje: svetu kravu Hator, svetog bika Apisa...
 Kasnije kad se razvila zemljoradnja počeli su da vjeruju u bogove od kojih je , po njhovom shvatanju, zavisio uspjeh u obrađivanju plodnih polja u dolini Nila.Tad su glavna božanstva postali Amon - Ra, bog sunca, Izida, boginja mjeseca, Oziris, bog plodnosti, Hapi, boginja Nila...Sveštenici su nastojali da kod ljudi stvore osjećanje nemoći i da ih naviknu na pokornost, zato su podržavali sujevjerje.U vezi s tim, Egipćani su vjerovali u zagrobni živiot, tj. da čovjek poslije smrti odlazi pred sud boga Ozirisa i da pravedne duše odlaze u raj gok grešne najprije čeka mučenje ,a zatim uništenje.Na osnovu vjere u zagrobni život razvili su se obredi i običaji prilikom sahranjivanja mrtvih.Po egopatskom vjerovanju da bi duša živjela i poslije smrti trebalo je tijelo sačuvati od raspadanja.Zato su Egipćani balzamovali svoje mrtve.
 U III vijeku razvilo se hrišćanstvo.Poslije Teodosijeve smrti 395. god. Egipat ulazi u vizantijsku zonu uticaja, a egipatski hrišćani osnivaju koptsku crkvu.

Od 640-642. god. Arapi osvajaju zemlju.Egipat je integrisan u muslimansko carstvo i islamizovan, a Kopti su činili samo četvrtinu stanovništva.