Balzamovanje - čin kojim su stari Egipćani pokušavali da sačuvaju tijela mrtvih od raspadanja;to je čin pri kojem se iz tijela izvade vitalni organi,a tijela se natapaju rastvorom soli i pune mirisnim smolama.Po smoli "mum" balzamovano tijelo dobilo je naziv mumija.
Hijeroglifi - jedno od najstarijih slikovnih pisama;koristili su ga u Egiptu i dešifrovao ga je Šampolion.
Knjiga mrtvih - knjiga koja je nastala od "tekstova", koji su bili ispisani hijeroglifima i ukrašavali su zidove piramida.Kasnije je ona prepisana na papirus i postala je dostupna velikom broju Egipćanja.
Papirus - 1. biljka sa obale Nila; 2. papir za pisanje koji su stari Egipćani pravili od te biljke i koristili ga od 2500. god. p.n.e.
Nil - na arapskom al - Nil, rijeka na sjeveroistoku Afrike, dužine 6700 km.Nastaje od Bijelog i Plavog Nila koji se spajaju kod Kartuma.U Egiptu, vodostaj Nila raste u junu i novembru, dok je najviši u septembru.("Egipat je dar Nila")
967-1171 god. - Fatimidi vladaju zemljom i osnivaju Kairo i univerzitet Al - Azar.
1922.god. - Egipat postaje kraljevina
1953. god. - Egipat postaje republika

G a l e r i j a

Stari Egipat

Moderni Egipat