Iz zavje{tajnog pisma Mitropolita zahumsko-hercegova~kog Vasilija, 1666.

Pi{em, uvjerenija radi istini, da se znajet hristjanom ne bih nekoje vrijeme u Ostrogu, u pustiwi.

I prilo`ih usrdno svoj trud i svoje imenije ne po{tede{e radi i svetije Bogorodice milosti radi. I mnozi mi pak deja{e, al Bog pomo{~nik mne bist na vasako djelo blagodatno.

I pi{em va uznanije slu`banikom crkovnim, po mne koji slu`ite Bogu i svetej Bogorodici u Ostrogu, u studenoj o toploti radi Bo`ije, da veste vi hristijani, po mne koji uzbudete.

To sve prilo`ih i dah crkvi u Ostrogu za okrmnlenije i ute{enije bratijam. Gdje mi je tamo drugi trud i imenije prilo`ih i spen`ah za svoju du{u ot svojego usrdija, tu zajedno da je i ovo vi{e pisanoje.

Vase predah va ruce vi{wega Boga i svetej Bgorodicem.