Увод

У данашње вријеме кад се спомене ријеч мит већина људи одмах помисли на дјечије приче или неко примитивно објашњење настанка свијета или нечег сличног. Међутим када се човјек мало више позабави појмом мита и уђе у његове несагледиве дубине и ширине мит постаје озбиљан поглед на стварност. Већина митова потиче из посматрања природе и њезиних дјелујућих и стваралачких сила, које су се људској машти причињавале као дјела надљудских бића. Та бића су сматрали час као пријатеље час као непријатеље људи (то је зависило од природних погодности односно непого-дности које би тада преовладавале), те су настојали да задобију њихову милост, ако не то онда да макар ублаже њихов гнијев.

Митови су настајали тамо гдје се свијет није објашњавао логички. Тако да су сви митови производ људске маште, то јест у већини случајева су у потпуности измишљени, а није се ни настојало разликовати стварне догађаје од нестварних.