3. Lav se boji:

     a) male dece
     b) slonova
     c) visine