Tест знања

  1. Maнастир Острог се налази:

             i     код Даниловграда;

            ii     код Никшића;

           iii     између Никшића и Даниловграда;