STEFAN NJEMANJA

Utemeljivac dinastije Nemanjica; rodjen 1114, umro 1200. Vladao do 1170, isprva ovisan o Vizantu, ist. oblasti Raske, a anda zbacio s vlasti svoga brata Tihomira I proglasio se velikim zupanom Raske. S Mlecima sklopio savez I napao viz. Gradove na Jadranu (Kotor). Nakon intervencije Vizanta 1172, dosao u vazalni polozaj prema caru Manuelu Komninu, a posle njegove smrti (1180) nastavio borbu za oslobodjene od viz. Vlasti. U savezu s Ugarskom napao neke viz. oblasti (1183) , Federiku I Barbarossi nudio savez protiv Vizanta (1189), Raskoj je prikljucio kraj izmedju Zapadne I Velike Morave, Kosovo, Lab, Hvosno, oba Pilota I Zetu,a s Dubrovnikom sklopio ugovor (1186).Tek kada se Vizant oslobodio pritiska krstasa, okrenuo se protiv Nemanje I potukao ga na Moravi 1190. S. N. odrekao se prijestolja 1196. I zakaludjerio, dobivsi ime Simeon. Umro je u manastiru Hilandaru, koji je dao podici sa svojim sinom Savom. Za njegova vladjanja srp. Drzava je konacno zbacila viz. vlast. Usredjivanju unutrasnjih prilika oslanjao se na crkvu, dajuci joj povlastice I posjede, te gradeci crkve I manastire (Studenica, Djurdjevi Stupovi, Bogorodicin manastir, Sveti Nikola kod Kursumlije). U isto vrijeme drasticno je iskorjenjivao bogumilstvo.