STEFAN UROS III DECANSKI, srpski kralj, koji je umro 1331. god., vladao je od 1321., bio je sin Stefana Urosa II Milutina. Upravljao je Zetom s Trebinjem 1309.- 14. Po ocevoj smrti jr preuzeo je vlast nakon pobjede nad pretendentima, svojim bratom Konstatinom i Vladislavom, sinom kralja Dragutina. Napadnut od Bugara, porayio je u bitki kod Velbuzda. Tom pobjedom osigurao je sebi osvojeni dio Makedonije. Godine 1331. zbacio ga je s preijestolja sin Dusan. Uspomen svojih pobjeda podigao je manastir Decani.