1.  Koliko  planeta  ima   u Suncevom  sistemu?

              a) 8

               b) 10

              c) 9             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Koja  planeta  je  najmanja  po  velicini?

               a) Merkur

               b) Pluton

               c) Venera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dejmos   i   Fobos   su  sateliti

                 a) Marsa

                  b) Neptuna

                  c) Jupitera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Najudaljenija   planeta   u  Suncevom  sistemu  je    

                  a) Venera

                 b) Saturn

                 c)  Pluton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Koja  je  najveca  planeta   u   Suncevom  sistemu?

                  a) Zemlja

                   b) Jupiter

                    c)  Mars

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAVO.........................