PLUTON
                 Pluton.jpg (4983 bytes)                              pluton0.jpg (3361 bytes)
Poslije veoma dugog i mukotrpnog trazenja 1930.godine otkrio ga je Tombo.
Orbita mu je veoma istegnuta i nagnuta za 17 stepeni u odnosu na ravan ekliptike.
Za posmatraca sa ove planete Sunce je samo tacka na nebu koja mu daje 1560
puta manje svjetlosti nego Zemlji.Trajanje rotacije iznosi 6,39 dana,a revolucije
247,7 godina.Njegovo prosjecno rastojanje od Sunca iznosi 5913520000km.
Medju najinteresantnija otkrica spada otkrice Plutonovog satelita Harona
1978.godine koje je pokazalo da je Pluton manji od Merkura i da sa svojim satelitom
cini dvojni sistem mnogo kompaktniji nego sto je sistem Zemlja-Mjesec.
Pluton ima atmosferu ciji je glavni sastojak neon.

SATELTI:

HARON ima precnik od 1172km,masu od 1,9*10 na dvadesetprvu.Nalazi se na
rastojanju od 19640km od Plutona.