Leonardo da Vinci
Dva najistaknutija umjetnicka genija renesanse su Leonardo da Vinci(1452-1519) i Mikelandjelo(1475-1564). Leonardo je pokazivao neuobicajenu darovitost jos od najranijeg djetinjstva i njegov otac,firentinski advokat,dao ga je u Verokijev atelje.U svojim ranim djelima,narocito u svojim crtezima,Leonado je pokusao da prilagodi svoje nestalne vizije strogim mjerilima akedemske firentinske umjetnosti u cijoj se tradiciji preplicu graciozne i mastovite linije (npr.Boticeli), i naucni naturalizam (npr. Verokio).
U Milano je otisao 1482. preporucivsi se vojvodi gotovo iskljucivo kao vojni inzenjer. Njegove rane biljeznice sadrze crteze ratnih naprava. Arhitektura ga j takodje zanimala,ali njegovi nacrti crkava sa kupolama vjerovatno nisu pavljeni s namjerom da se na osnovu njih i zida.Pravio je i zabiljeske o umjetnosti slikanj i sacinio je mnogobrojne stuije o ljudskom tijelu.Pored slikanja portreta i nadgledanja malih inzinjerskih projekata, Leonardu je vojvoda od Milana povjerio dva veoma vazna posla: izradu statue konjanika koja bi predstavljala Franceska Sforcu i zidne slike Tajna vecera u trpezariji crkve Santa Marija dele Gracije. Leonardo je u ilovaci izradio model statue u punoj velicini 1493, ali spomenik nikad nije zavrsen. Tajna vecera, i pored uzasnog stanja u kome se nalazi, svjedoci o Leonardovom stvaralackom geniju. Dok su slikari ranijeg perioda birali trenutak pricesca, Leonardo je, izgleda, slikao upravo onaj dramaticni trenutak kada je Hrist rekao:"Jedan od vas ce me izdati." Leonardo se vratio u Firencu 1500. i tamo je sljedecih pet godina slikao cuvenu Monalizu.