K V I Z


1. "Pieta" je:

       1. ulica

       2. rijeka

       3. skulptura


2. Izgradnja "Duomo" crkve je trajala:

       1. 100 godina

       2. 6 vijekova

       3. 300 godina


3. "Ponte Vecchio" je naziv:

       1. mosta

       2. galerije

       3. pecine


4. Kroz Firencu tece rijeka:

       1. Sena

       2. Misisipi

       3. Arno