ŽIVOT PREPODOBNOG SAVE U SVETOJ GORI

 Po celoj Svetoj Gori, i po manastirima i po pustinjskim mestima, brzo se ponese glas, da je sin srpskog vladaoca napustio carske dvore svog oca, ostavio svet, dobegao u Svetu Goru, zamonašio se u manastiru svetog Pantelejmona nastanio u njemu. A kad dođe praznik Presvete Bogorodice, Blagovesti, Sava se premesti u manastir Vatoped. Sava posla ocu svome pismo u kome ga zove da mu se pridruži na Svetoj Gori. Da se odrekne carskog prestola i svega zemaljskog i da nađe smernost monaškog života. Otac prepodobni Stefan posluša sina svoga odrekavši se prestola i carske krune. U Studenici zavetova se u čin monaha, i dobi ime Simeon.Posle izvesnog vremena, novembra meseca 1197. monah Simeon krenu na put u Svetu Goru. Po Svetoj Gori Atonu ubrzo se rašču o dolasku srpskog vladaoca. Svi se divljahu smirenju njegovom i proslavljahu Boga. Igumani iz manastira, pustinjaci iz pustinja, zajedno sa ocem protom, dola-žahu da vide prepodobnog Simeona.