ZNAČAJ SVETOG SAVE

Podizanje Hilandara je od velikog značaja za Srpski narod.Sava dobija od cara Hilandar sa svim naseljem,potvrdivši to carskim pismom, i svojim pečatom.Takođe je na praznik Yspenije Bogomatere, 1219. godine , veseljenski patrijarh Manuil rukopoloži prepodobnog Savu za prvog arhiepiskopa svih Srpskih zemalja.I odlazi u Studenicu zadužbinu svoga oca.

Umire u Trnovu 13 januara 1236. A njegove mošti su prenete iz Trnova u Mileševo 1237.

Ustankom Srba i Turaka 1594. turska vojska upade u Mileševo na Veliki Petak,uze iz konota telo Svetog Save i prenese u Beograd Sinan paši. I u subotu, 27.aprila 1594. godine, Sinan paša spali telo Svetog Save u Beogradu, na Vračaru, gde se danas nalazi crkva Svetog Marka.

Hram Svegog Save