Kviz


 

1. Povrsina SAD je?

    a) 9,6 mil km2

    b) 10 mil. km2

    c) 12 mil. km2

 

 

 

 

 

 

 

2. Ko je bio prvi predsjednik SAD?

    a) John F. Kennedy

    b) Bill Klinton

    c) George Washington

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Koja je najduza rijeka u SAD?

    a) Potomac

    b) Mississippi

    c) Rajna

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Simbol prvih americkih komedija je?

    a) Charlie Chaplin

    b) Kris Kristoferson

    c) John Wayne

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Najveci planinski vrh u SAD je?

    a) Mount McKinley na Aljasci

    b) Mount McKinley u Kaliforniji

    c) Mount McKinley u Texasu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestitamo, pravi ste poznavalac "SAD" - a