Ovaj sajt je napravljen sa ciljem da se prikaže život i djelo najvećeg holandskog umjetnika, a i jednog od najvećih svjetskih umjetnika-Rembranta.Čovjek koji je rodjen 1606 godine za svojih 63 godine života je naslikao veliki broj slika, najčešće portreta.Najpoznatije od tih slika možete naći u našoj galeriji.Tu možete naći 36 najpoznatijih slika,sa mogućnošću uvećanja ako želite da ih odštampate i sl.Pored galerije možete pogledati i biografiju ovog velikana, sve šta mu se dešavalo do smrti 1669. Mnogi ljudi su pisali i pišu o Rembrantu, mnogi pišu o njegovoj umjetnosti pa smo tako i mi pokušali, osvrćući se na njegov život, da vam pojasnimo njegove slike, razloge crtanja tih slika, načine na koji su te slike crtane i još mnogo toga.

Sajt su napravile: Maja Brdar i Vanja Strbac