PITANJA:

 

4.Desanka Maksimovic se smatrala najautenticnijom srpskom pjesnikinjom od strane:

a)Grigora viteza

b)Stevana Raickovica

a)Branka Copica