Meksiko je država koja se nalazi u južnom dijelu Sjeverne Amerike, između SAD na sjeveru, Meksičkog zaliva na istoku, Belizea i Gvatemale na jugu i jugoistoku i Tihog okeana na zapadu i jugozapadu. Najveći dio Meksika je visoravan oivičena visokim planinama Zapadne,Istočne i Južne Sierra Madre. Sjeverni dio Meksika je ujedno i najširi dio teritorije Meksika. Tu se pružaju dva planinska lanca Sierra Madre Occidental na zapadu i Sierra Madre Oriental na istoku, koji između sebe zatvaraju središnju visoravan Mesetu. Tu se još nalaze i vulkani Nevado de Toluca (4578m), Popocatepetl (5452m), Orizaba (5700m) i dr. U južnom dijelu Meksika nalazi se dolina rijeke Balsas koju sa juga zatvara gorje Sierra Madre del Sur i gorje Chiapas. Meksiku pripadaju dva poluostrva: Yucatan na istoku i Kalifornia na zapadu. Klimatski se dijeli na tri visinska pojasa. Najniži tierra caliente (vruća zemlja) obuhvata tropske ravnice u istočnom primorju sa visokom temperaturom i velikom količinom padavina. Iznad tog vrućeg pojasa nalazi se tierra templada (umjerena zemlja) sa umjerenom klimom koja je povoljna za život i rad čovjeka. Iznad 2000m je tierra fria (hladna zemlja) gdje su godišnja doba, a naročito ljeto i zima, izrazita.Unutrašnje zavale i ravnice imaju karakterističnu kontinentalnu klimu sa toplim ljetima i hladnim zimama. Yucatan je izložen suši, dok planinski krajevi na krajnjem jugu obiluju kišom. Najveće rijeke u Meksiku su Santiago i Balsas. U središnjoj zavali nalazi se nekoliko jezera: Chapala, Cuitzeo,...

10617724[1].jpeg (1733 bytes)            10627745[1].jpeg (1683 bytes)                     10627752[1].jpeg (8047 bytes)

        Meksički zaliv                              Popokatapetl                                         Orizaba

10709488[1].jpeg (15578 bytes)                    10111353[1].jpeg (2980 bytes)                    10712093[1].jpeg (2531 bytes)  

Panorama Mexico city-a                     Geografski položaj                            Obojeni soliteri

10712102[1].jpeg (2776 bytes)                                                       10728734[1].jpeg (3111 bytes)                                    10845444[1].jpeg (2517 bytes)   

Jedna od najviših zgrada                     Statua Isusa Hrista            Mexico city sa okolnim planinama

 

10951467[1].jpeg (2655 bytes)

    Piramida Chicen Itza