Meksiko se nalazi u grupi srednje razvijenih zemalja, a u siromašnoj Latinskoj  Americi ubraja se u njen najrazvijeniji dio. Glavne privredne djelatnosti su: metalna industrija, rudarstvo, metalurgija obojenih metala, poljoprivreda i turizam. Zahvaljujući obilju vulkanskih izliva Meksiko je bogat rudama obojenih metala-po proizvodnji cinka, srebra, olova i žive spada u grupu prvih zemalja svijeta. U pogledu uslova za poljoprivredu, priroda nije bila izdašna prema Meksiku. Oko 1/3 ukupne površine čine pustinje, polupustinje i krševiti planinski predjeli, a obradiva površina zauzima samo 13% ukupne površine. Veće su površine pod pašnjacima i šumama. Obradiva površina širi se vještačkim navodnjavanjima. Osnovu ishrane stanovništva čine kukuruz i pasulj, a i u glavne proizvode spadaju: pšenica, pamuk, kafa, šećerna trska, narandže, banane i ananas. Po prihodima od inostranog turizma, koji uglavnom potiče od turista iz SAD-a, Meksiko se nalazi medju prvim zemljama svijeta. Meksiko izvozi: rude, obojene metale, naftu, pamuk, voće, šećer, duvan i meso, a uvozi pšenicu i razne industrijske proizvode. Spoljnotrgovinska razmjena obavlja se najvećim dijelom sa SAD-om.

NOVAC

Novčana jedinica je meksikanski PESO; 1 PESO = 100 CENTAVOS

10567887[1].jpeg (2824 bytes)       11507667[1].jpeg (3895 bytes)      10713653[1].jpeg (2467 bytes)

 

10713335[1].jpeg (2799 bytes)      10713672[1].jpeg (2306 bytes)

 

<<nazad