Akropolj

Erehtejon

Hram Atine

Panorama

Centr Atine

Užurbani grad

Vizantijska crkva

Gardisti na dužnosti

Jedan od trgova(Plaka)