MUZEJ NA AKROPOLJU

Muzej je konstruisao arhitekta Ponages Kalakos i izgrađen je između 1865 i 1874. Muzej drži samo kamene skulpture i spomenike sa Akropolja.

U kompleksu muzeja se nalazi:

Najvažniji eksponati na izložbi su:

Moskoforos.Statua čovjeka koji nosi tele na ramenima. Oči figure su ubačene . Prema natpisu na bazi nastala je 570 god. p.n.e.

 

Djevojka.Statuica mlade žene (kore) koja je orginalno imala slikovnu ornamentiku.Tragovi boje su još vidljivi na očima, ustima i kosi.

 

Kritosov dječak. Statuica dječaka sa ubačenim očima, dugom talasastom kosom .Autorstvo se pripisuje Kritosu 480 god. p.n.e.

 

Dio friza Partenona. Sa istočnog djela građevine i predstavlja bogove Posejdona, Afroditu, Artemidu i Erosa.