Z A K LJ U Č A K

Imperator Rusije, Petar I Veliki, u sebi je spojio ogromnu energiju i veliku duhovnu radoznalost sa sklonošću ka krajnjoj okrutnosti koja se može samo objasniti, ali ne i opravdati, opštom surovošću vremena i zemlje u kojoj je živio Odličan organizator i vidovit državnik, shvatio je istorijske zadatke države kojom je upravljao i nastojao je da zaostalu Rusiju uzdigne i privede evropskoj kulturi Više od ičega prezirao je privrženost starome i suprostavljanje reformama moje su zemlji bile neophodne Nastojao je da u svemu prevaziđe privitizam i zaostalost: u državnom uređenju, ekonomiji, tehnici i kulturi Kako je bio čovjek jake volje, nemilosrdno je uklanjao sve što mu se na tom putu suprostavljalo Carevini je postala velesila, ''imperator cijele Rusije'' dominantna ličnost u Evropi Savremenici su ga sa punim pravom prozvali ''Ocem otadžbine'' i ''Velikim'' zbog vojnih uspjeha i rada na približavanju Rusije Evropi, usvajanjem njene materijalne i duhovne kulture Petrovim reformama Rusija ulazi u red evropskih velesila, vršeći snažan uticaj u međunarodnoj politici Sredinom devedesetih godina XVII vijeka, kada je upravljanje države uzeo u svoje ruke, Rusija je bila u najboljem slučaju drugorazredna sila, vojno i ekonomski zaostala, kulturno nerazvijena U vrijeme njegove smrti, ona je, zahvaljujući njegovim naporima i drakonskim mjerama u cilju prevazilaženja postojeće zaostalosti, neosporno bila vodeća država u sjevernoj i istočnoj Evropi i prvorazredna sila na evropskom kontinentu Lenjin je za tvorca ruske imperije rekao: ''Petar je ubrzao preuzimanje zapadnjaštva u varvarskoj Rusiji ne prezajući ni pred varvarskim sredstvima borbe protiv varvarstva''.