ALEKSANDRIJSKI  SVETIONIK -  FAROS

Kula svetilja u Aleksandriji , koju je između 300.  i   280 . P.N.E. napravio grčki arhitekta  iz Knida  na poluostrvu ispred ovog grčkog pristaništa , smatran je najvećim tehničkim dostignućem starog veka. Na pravougaonoj  osnovi uzdizao se bvitak , osmougaoni toranj visine preko 100 m. Na najvišoj platformi gorela je svake noći vatra založena drvetom potopljena smolom . Legenda kaže da je Sostrat , graditelj ovog objekta dugo tragao za građevinskim materijalom za temelj, koji bi se mogao oduprijeti morskoj vodi . Najzad je svoj džinovski toranj smestio na ogromne staklene  blokove.

1375. godine zemljotres je uništio i posljednje  ostatke  kole svetilje . Nazvan je Faros po ostrvu na kom se nalazila.