KOLOS SA RODOSA

Džinovska statua    boga sunca.

 Po jednom starom piscu  na bogatom ostrvu Rodosu u antičko doba bilo je  3000 statua , od kojih 100 kolosalnih razmera. Među njima sa nalazila džinovska , najslavnija statua antike – Kolos sa Rodosa , livena  figura  boga sunca Heliosa .Bila je visoka oko  oko 30 – 40 m , teška 70 tona, a stajala je raširenih nogu na dva ogromna  kamena postamenta  na ulasku u pristanište . U ispruženoj ruci držala je zapaljenu baklju. Po predanju ,stanovnici Rodosa su odlučili da izliju statuu posle pobede nad makedonskim kraljem Demetrijem Polikretom u IV veku P.N.E. Kaže se da su stanovnici Rodosa  pokupili napušteno oruđe isprave neprijatelja upotrebili ih za livenje statue. 

Poslom je rukovodio vajar Kares.

Delo se gradilo 12 god .Kolos je na svom mjestu ostao  samo 50 godina .Zemljotres je zaljujao Rodos i kolos je pao u more , samo su delovi nogu ostali na soklama.

653.godine  prodati su ostaci statue nekom jevrejskom trgovcu iz Edesa, koji ih je pretopio. Niko ne zna kako je tačno izgledao Kolos sa Rodosa .