KVIZ

 

1.U svijetska cuda Antike spadaju:

  1. kineski zid
  2. piramide
  3. Stoun Hendz