MAUZOLEJ U  HALIKARNASU

Nadgrobni spomenik , kojim je trebalo da osigura sebi slavu za sva vremena , porušio je 360 P.N.E. u perzijskoj provinciji  kurijski kralj  Mauzolej .Bogati kralj nije doživeo dovršetak izgradnje mauzoleja , pa je posao okončala njegova supruga Artemizija  .Mauzolej nije sačuvan , a rekonstrukcije nisu precizne. U   XIV  veku, vitezovi reda sv. Jovana koristili su ga kao majdan kamena pri izgradnji petrovih utvrđenja kod  Halikarnasa, današnjeg Bodruma .Oni su tako sve počistili, da se jedva može prepoznati gdje je nekad bila  slavna gradjevina . Nadgrobni spomenik ,  koji je bio izgrađen na površini 33 X 39 m , uzdizao se 50 m u visinu.