PIRAMIDE IZ GIZE

,,Vreme prkosi svemu , ali piramide prkose vremenu” – ka`e arapska izreka.

Pre 4500 godina, negde između 2650. i 2550. pre N.E. sagrađene su tri velike piramide kod Gize: Keopsova , Kefrenova , Mikerinova – piramide tri kralja iz  četvrte dinastije, o kojima se nezna mnogo. Najdetaljniji podaci o piramidama potiču od oca istorije, Herodota . On je proputovao kroz Egipat 450. pre N.E. Tom prilikom sveštenici su mu  ispričali pojedinosti koje je on preneo dalje novim pokoljenima.

,,Najpre se postavljao drum” pisao je Herodot o izgradnji Keopsove piramide

 ,,i po njemu se dovlačilo kamenje sa libijskih planina na reku Nil . Ovi radovi trajali su 10 godina . Zato vreme udareni su temelji odajama u koje je tebalo smestiti sarkofag. Piramida je završena za 20 godina . Na građevini  je uvek  radilo 100 000 ljudi i to samo po 3 meseca u toku godine, verovatno zbog poplava Nila.Rampe , suljarice , poluge  i  kotrljarke  služile su prenos preko dva miliona krečnjačkih blokova .”

Paul Ripel  sumnja u ove podatke i postavlja pitanje : dali je moguće da se na jednom  gradilištu nađe toliko radnika. On smatra da je moglo biti  najviše 6000 do 8000 radnika .

Polako se odbacuje verovanje da su na izgradnji radili robovi, već ljudi koji su bili srećni što rade na bo`anskim  građevinama.