Vrijeme,pismo i aktivnosti vladara Maya su bili tijesno povezani. Prakticki na svim spomenicima se nalaze glifi koji nam kazuju tacan datum kada su se rituali i dogadjaji ,koje oni oslikavaju desili.Na nadvojima zgrada su se nalazili datumi i imena osoba koji su ih dali izgraditi. Tekstovi Maya se sastoje od sazetih cinjenica . Nisu svi tekstovi bili urezani u kamenu;pronadjene su 4 knjige na papiru od kore drveta, a na mnogim posudama su bojom naeseni tekstovi koji su dugacki kao vecina natpisa na spomenicima.Hijeroglifi nam otkrivaju ucesnike i datiraju dogadjaje poput teksta u stripu.

Fraze  Maya

Prevod

Bix a belex?

Tu'x ka bainex ?

Kin bin tin nah.

Koox tun.

Malboox.

Zdravo,kako si ?

Kuda ides?

Idem kuci.

Hajdemo.

Dobro.

x=s; u=dugo u; oo=dugo o;o=kratko o;i=dugo i;e=kratko e;a=dugo a

  Nazad