RACUNANJE VREMENA 

Numericki sistem Maya se zasnivao na jedinicama od 20  i imao je koncept nule.Brojevi su se pisali pomocu sistema vodoravnih crta za jedinice od 5,tacaka za 1 i stilizirane skoljke za 0.    

Maye su posjedovale tri glavna kalendara: solarna godina ;sveti krug; dugacko brojanje.Solarna godina se sastojala od 365 dana sto je cinilo 18 imenovanih mjeseci,od kojih je svaki imao 20 dana ,sa posebnim periodom od 5 dana na kraju godine.

Maye nisu uzimale u obzir prijestupne godine,iako su savrseno dobro znali da je solarna godina bila ustvari dugacka 365 i 1/4 dana.Kalendar solarne godine se poklapao sa svetim krugom:on je bio nacinjen od ciklusa od 20 dana,koji su permutirali sa brojevima od 1 do 13 i vracali se na pocetni polozaj svake 52 godine.Ovaj ciklus od 52 godine se zvao kalendarski krug.

Treci kalendar je bio dugacko brojanje ,koji se uglavnom koristio za davanje istorijskih datuma,koji su se nalazili izvan opsega kalendarskog kruga.S pocetkom 13 avgusta 3114.p.n.e. po hriscanskom kalendaru broj dana koji su prosli od tog datuma se racunao u jedinicama 144.000,72.000,360,20 i 1 dan.Svaka jedinica je imala vlastiti glif,a brojevi jedinica su bili naznaceni crtama i tackama koje su stajale ispred glifa odredjene jedinice.

Nazad