SADRZAJ:

  1. UVOD
   2. PORIJEKLO CIGARETA
   3. DJELOVANJE CIGARETA 
   4. RAZLOG ZBOG KOJEG PUSIM
  5. SVJETSKA  STATISTIKA
  6. ZAKLJUCAK
  |POVRATAK|