KOSNICE

1) KOSNICE S NEPOKRETNI SACEM
2) KOSNICE S POKRETNIM SACEM


KOSNICE S NEPOKRETNM SACEM
U kosnice s nepokretnim sacem spadaju dubine, vrskare (pletare), i kranjici. Pcele u dubinama, vrskarama i kranjicima i lijepe ge za vrh i zidove. Ovakvo pcelarenje nije rentabilno, jer pcelar ne moze da vadi med bez rusenja saca .U zemljama s naprednim pcelarstvom ovaj nacin pcelarsnja se potpuno izgubio. 
DUBINE su izdubljeni dijelovi stabla u koje su smijesteni rojevi. U njima pcele izgradjuju sace koje je nepokretno. Njih ima jos samo u nekim zabacenim planinskim krajevima.
VRSKARE se prave od pruca, bijele loze i slame u obliku kupe. Kroz sredinu vrskare unakrsno se stavljaju prutici da se sace za vrijeme ljetnih vrucina i pri selidbi ne bi srucilo. 
KRANJICI sluze u Sloveniji i drugim alpskim zemljama za smijestaj rojeva i trgovinu rojevima.

KOSNICE S POKRETNIM SACEM
Pronalazenjem kosnice s pokretnim sacem pcelarstvo ulazi u novu eru. Kosnice s pokretnim sacem omogucile su pcelarima da svestrano upoznaju zivot i rad pcela. One se prave tako da se unutrasnji prostor moze prema potrebi pcelinjeg drustva povecata ili smanjiti.Prema nacinu povecanja ovog prostora postoje tri osnovna tipa kosnica: nastavljace, poloske i lisnjace.

USLOVI KOJE TREBA DA ISPUNJAVA DOBRA KOSNICA
Kosnica treba da bude jednostavna i dovoljno prostrana. Svi pokretni dijelovi- nastavci, podnjace, okviri, pregradna daska, hranilica, poklopna daska i krov- moraju biti jednaki, kako bi se u slucaju potrebe mogli prenositi s jedne kosnice na drugu i iz jedne u drugu. Osim toga, kosnica mora biti opremljena tako da se lako i brzo moze pripremiti za seobu pcela na pasu

nazad na naslovnu stranicu