Glavni sadržaj nauke čine:

  1. dvije plemenite istine
  2. tri plemenite istine
  3. četiri plemenite istine