OPIS

-Kad je profesor HIRAM BINGAM sa ekspedicijom dosao do ovog  utvrdjenja pred njim je stajao ogroman prostor sa terasama,  stepenicama(kod 3200 stepenice jedan od ucesnika ekspedicije je prestao brojati), izduzenim zidinama, kulama,  bunarima  i hramovima a pronadjeni su i grobovi sa mnogim mumijama i nadgrobnim plocama.Ovaj planinski vrh sa terasastim gradjevinama opasan je sa triju strana provalijama dubine 700m, kroz koju protice reka Urubamba.Cetvrtu stranu  zatvara planinski greben koji ne dozvoljava prilaz.

                  

                                                                                <Back